Museum- kontakt

Intendent

Övrig personal 

Guide 

Hembygdsförenings samlingar 

                                              Stiftelsestyrelsen 

Ordförande 

Finansiell förvaltare 

Sekreterare 

Skog och mark 

  • fonder donationer och stiftelsens adresser 

            Finansiell förvaltare